Cennik

CENNIK USŁUG W MARINIE PUCK

Opłaty za udostępnienie infrastruktury portowej w celu postoju statku Użytkownika, zwane dalej „opłatami postojowymi”, pobierane są w zależności od rodzaju statku i jego długości całkowitej oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

Postój przy kei gościnnej - pierwsze 3h bezpłatne (po 3h obowiązuje cennik dobowy).

Płatność bezgotówkowa - karta płatnicza. Przy wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość dokonania opłaty przelewem. 

ważne informacje dla rezydentów:

1) 10% rabatu za płatność z góry ( jednorazowa płatność ).  Rezydentem jest osoba, która korzysta z usług mariny  maj-październik (minimalny czas użytkowania)

2) postój jednostek do 6 metrów długości i więcej, zapraszamy do Portu Jachtowego oraz Portu Rybackiego

3) Marina Puck - postój jednostek tylko powyżej 7 metrów - zapraszamy

status rezydenta - minimalny czas skorzystania z usług mariny maj-październik

4. Zniżka 20% dla mieszkańców miasta Puck na sezon żeglarski 2024 . Najważniejsze kryterium, które należy spełnić to przedstawić 1 stronę PIT z adresem oraz wskazaniem Urzędu Skarbowego, w którym się rozliczamy + okazanie UPO (składanie online) lub pieczątki z podpisem (składanie osobiście) . Mieszkańcem Pucka należy być od minimum roku. 

 

OPŁATA DOBOWA NA WODZIE W SEZONIE ŻEGLARSKIM 01.05.2024 – 31.10.2024

do 6 mb

60,00 zł

od 6,01 do 8 mb

70,00 zł

od 8,01 do 10 mb

85,00 zł

od 10,01 do 12 mb

95,00 zł

od 12,01 do 16 mb

120,00 zł

od 16,01 do 20 mb

140,00 zł

Powyżej 20 mb / +9,00 zł za każdy metr powyżej 20 mb

140,00 zł

 

OPŁATA MIESIĘCZNA NA WODZIE W SEZONIE ŻEGLARSKIM 01.05.2024 – 31.10.2024

do 6 mb

900,00 zł

od 6,01 do 8 mb

1150,00 zł

od 8,01 do 10 mb

1500,00 zł

od 10,01 do 12 mb

1750,00 zł

od 12,01 do 16 mb

2300,00 zł

od 16,01 do 20 mb

2900,00 zł

Powyżej 20 mb / +40,00 zł za każdy metr powyżej 20 mb

2900,00 zł

Jednostki typu house boat - cena za postój wg cennika; dodatkowo płatne media: prąd, woda wg wskazań licznika  

 

OPŁATA MIESIĘCZNA DLA JEDNOSTEK KOMERCYJNYCH W SEZONIE ŻEGLARSKIM 01.05.2024 – 31.10.2024

do 6 mb

1200,00 zł

od 6,01 do 8 mb

1500,00 zł

od 8,01 do 10 mb

2100,00 zł

od 10,01 do 12 mb

3000,00 zł

od 12,01 do 16 mb

3650,00 zł

od 16,01 do 20 mb

4350,00 zł

Powyżej 20 mb / +9,00 zł za każdy metr powyżej 20 mb

4350,00 zł

 

OPŁATA KWARTALNA DLA  JEDNOSTEK RYBACKICH Z OZNAKĄ „PUCK” OPŁATA ZŁ (NETTO)

do 7 mb

450,00 zł

od 7 mb do 11 mb

750,00 zł

od 11 mb do 16 mb

1200,00 zł

od 16 mb do 20 mb

1800,00 zł

od 20 mb do 26 mb

2700,00 zł

Powyżej 26 mb

3600,00 zł


Opłaty kwartalne pobierane są CAŁOROCZNIE – bez względu na faktyczny okres postoju jednostki.

OPŁATA MIESIĘCZNA  DLA POZOSTAŁYCH  JEDNOSTEK RYBACKICH

OPŁATA  ZŁ (NETTO)

DOBOWA

MIESIĘCZNA

do 7 mb

30,00 zł

500,00 zł

od 7 mb do 11 mb

45,00 zł

750,00 zł

od 11 mb do 16 mb

60,00 zł

850,00 zł

od 16 mb do 20 mb

90,00 zł

1350,00 zł

od 20 mb do 26 mb

130,00 zł

1900,00 zł

Powyżej 26 mb

145,00 zł

2100,00 zł

 

Opłata obejmuje możliwości korzystania z:
Nabrzeży
Wody pitnej
Energii elektrycznej
BEZUMOWNY POSTÓJ JEDNOSTKI NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ ZARZĄD PORTU W PUCKU (NA LĄDZIE I NA WODZIE)  - 200,00 zł/doba

 

Cennik usług dodatkowych

Rodzaj usługi

Cena brutto

 ----

 ----------

Wynajem boksu, korzystanie z warsztatu

Cena negocjowana

Podłączenie energii elektrycznej za 1 dzień (w przypadku prac remontowych lub wskazanie licznika)- na pisemny wniosek armatora

50,00 zł

Postój Kampera

150,00 zł/doba

 

Postój przyczepy z ribem/skuter wodny do 4 m na terenie portu

500 zł / 30 dni 

Wodowanie/slipowanie  USŁUGA DŹWIGOWA

100,00 zł

Opłata dzienna od osoby na zgrupowaniach

9,00 zł

Wynajem sali konferencyjnej

250,00 zł/dzień

Odholowanie przyczepy podłodziowej pozostawionej na terenie portu w miejscu niedozwolonym

100 zł

Odholowanie wózka podłodziowego pozostawionego na terenie portu w miejscu niedozwolonym

50 zł

Abonament parkingowy — zgrupowania

120 zł/7 dni

Abonament parkingowy — zgrupowania

150 zł/30 dni

Przechowanie łoża podłodziowego w sezonie

500 zł

Postój jednostek regatowych na nabrzeżu (płatność przez organizatora w trakcie regat 

do 20 jednostek
doba / 100,00 zł

powyżej 20 jednostek
doba / 150 zł

Postój na zgrupowaniu jednostek  typu RIB na nabrzeżu  20 zł / 1 sztuka / doba

Wykorzystanie nabrzeża wraz z miejscami postoju na wodzie na inne wydarzenia np. regaty, zloty, pikniki żeglarskie

doba – 200 zł

Abonament parkingowy — rezydenci

150 zł/30 dni

 

1. Sezon letni obejmuje okres 01.05.2024 – 31.10.2024
2. Sezon zimowy obejmuje okres 01.11.2024 - 30.04.2024
3. W przypadku krótszego niż zadeklarowany postój zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje.

4. W celu skrócenia zadeklarowanego czasu postoju konieczne jest złożenie pisemnego zawiadomienia nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zakończenia postoju. W przeciwnym wypadku Armator/ Właściciel zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za cały zadeklarowany okres.
5. Opłaty za usługi dodatkowe naliczane są zgodnie z cennikiem, brak jest zniżek.
6. Toalety płatne (nie dotyczy postojów miesięcznych i dłuższych) / Uczestnicy zgrupowań, po opłaceniu opłaty dziennej bezpłatnie.
7. Parking dla samochodów na terenie Przystani
8. Parking płatny – na terenie portu znajdują się parkometry.

CENNIK ZIMOWY - 01.11.2023  - 30.04.2024 

 

Rodzaj usługi

cena brutto

Zimowanie jednostki na lądzie

3 zł / mb / doba


 

Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2024 r.