Zimowanie

Hangar na terenie Portu służy do przechowywania sprzętu Invest Puck
Sprzęt prywatny może stacjonować na terenie Portu w miejscu wyznaczonym przez obsługę Portu za zgodą Invest Puck
Za postój sprzętu na terenie Portu pobiera się opłatę miesięczną w wysokości ustalonej przez Invest Puck
Warsztaty na terenie Portu przeznaczone są wyłącznie na potrzeby Invest Puck. Korzystanie przez inne osoby jest możliwe za odpłatnością