Port rybacki

strefa historyczna

Basen Rybacki posiada prostokątny kształt i 3 nabrzeża, których wschodnie ma długość 67 m, południowe 40 m, zachodnie 74 m.

Głębokości w basenie wahają się od 2,5 m do 3,5 m.

Tuż obok portu rybackiego znajduje się Harcerski Ośrodek Morski Puck, który posiada flotę jachtów balastowych, mieczowych i motorowych oraz remontową halę szkutniczą.

Jest to miejsce unikatowe, także z uwagi na walory historyczne. To właśnie w tym miejscu upamiętniono kluczowy moment w historii Polski. W porcie znajduje się symboliczny słup zaślubinowy upamiętniający historyczne wydarzenie z 1920 r., kiedy to generał Józef Haller wziął udział w uroczystości Zaślubin Polski z Morzem.